Cafe Koxp
Cafe Koxp

Cafe Koxp
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 E-mail Gönderimi Hakkında Bilmedikleriniz.

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kayıt tarihi : 02/08/09
Nerden : ordan burdan

MesajKonu: E-mail Gönderimi Hakkında Bilmedikleriniz.   Salı Haz. 08, 2010 2:09 pm

*E?er Mailinizi 1 den fazla ki?iye ve gruba
yollayacaksan?z Bcc yi kullan?n.Diyelim ki bir mail haz?rlad?n ve bunu adres
defterindeki herkese göndereceksin. Mailini haz?rlad?ktan sonra, mailini
gönderece?in bütün email adreslerini to (kime) yerine Bcc k?sm?na yaz, to
(Kime) k?sm?na da kendi adresini yaz.Yani maili kendi kendine de
gönder.Böylece Bcc k?sm?na mailini yazd???n 1000 ki?i de olsa,1000 ki?iye de
ayn? anda maili gönderecek olsan,emailini alacak ki?iler birbirini
göremeyecek, sanki emaili sadece sizden (to,yani kime k?sm?na da kendi
emailini yazd???n için sadece sizden geliyor görürler.Bcc deki adreslerin
hepsi to k?sm?n? görür ama birbirini göremezler.)kendilerine gelmi?,ba?ka
kimseye gitmemi? zannedecekler,yani mailinizin gitti?i di?er adresleri
göremeyeceklerdir.

*Mailinizi toplu yollayacaksan?z maili göndereceginiz adresleri mutlaka bcc
ye yaz?nki ba?kalar? (örnegin kötü niyetli ki?iler olabilir yada mail
adreslerini spam amaçl? kullanan ki?i yada ?irketler olabilir)listenizdeki
email adreslerini alamas?n..

EMA?L?N?Z?N ÖZELL?KLER?N? NE DERECE KULLANAB?L?YORSUNUZ

Merhaba arkada?lar. Belki bir ço?umuz dikkate alm?yor ama bence
güvenlik ve spam maillerden (sizin iste?iniz olmadan size gönderilen
reklam amaçl? maillere spam denir) korunma aç?s?ndan çok önemli bir
konu. Önce k?sa k?sa bilgi verip sonra dilimin döndü?ünce konunun
önemini anlatmaya çal??aca??m. Anlat?rken de elimden geldi?i kadar en
alt seviyede anlatmaya çal??aca??m. Bu maili bilgisayar? yeni ö?renen,
ilk defa internete mail atmaya haz?rlanan birinin bile anlayabilece?i
kadar basit bir dille anlatmaya çal??aca??m. Bu yüzden bir ço?unuza çok
gereksiz ?ekilde basit anlatt?m gibi gelecektir.From (Kimden): Mektubun kimden geldi?inin
bilgisi bulunur. Yani elektronik mektubu gönderen ki?inin elektronik
mektup adresi yer al?r. Bu k?s?mda e-maili gönderen ki?inin e-mail
ayarlar?na ba?l? olarak ad? veya e-mail adresi görünebilir.To (Kime): Mektubunuzun kime gitti?inin
bilgisi bulunur. Yani bu k?s?mda, elektronik mektubu kime
gönderecekseniz, emailinizin gönderilece?i ki?ilerin elektronik mektup
adresleri yer al?r.
Bu k?sma e-mail gönderilecek ki?inin e-mail adresi aç?k bir ?ekilde yaz?lmal?d?r. Ör: huseyin@mynet.com

E?er posta birçok ki?iye ayn? anda gönderilecekse, maillerin aralar?na
virgül koymak suretiyle birçok ki?inin e-mail adresi yaz?l?r. Ör: huseyin@mynet.com, ahmet@yahoo.com, selma@kolaymail.com ...Subject (Konu): ?saca mektubun ne ile ilgili oldu?u, yani konusu, amac? yaz?l?r. (Genellikle birkaç kelime yaz?l?r.)Cc (Carbon Copy): Türkçe Email servisi veren
emaillerde mail yazmaya kalkt???n?zda "bilgi" ad?yla gözünüze görünür.
e-postan?n kopyas?n? ba?ka bir ki?iye ya da ki?ilere göndereceksek
onlar? bilgilendirmek amac?yla e-mail adresleri yaz?l?r. Cc k?sm?na
adresini yazd?klar?n ki?iler, senin maili kime gönderdi?ini (to
k?sm?nda senin maili kime gönderdigini) ve Cc k?sm?ndaki kendileriyle
beraber emailin gittigi di?er ki?ileri de görür. Maili gönderdi?in ki?i
de Cc k?sm?ndaki mailin gittigi di?er ki?ileri, yani kendisine
gönderdiginiz emailden kimlerin haberi oldu?unu görür.(Genellikle,
e-posta içeri?i ile 2. dereceden ilgili ki?ileri bilgilendirmek, bu
maili onlar?n da görmesi içindir).Bcc {Blind (görünmez) Carbon Copy}: Tek fark
Cc nin gizli hali. Türkçe email servisi veren emaillerde mail yazmaya
kalkt???n?zda "gizli" olarak gözünüze görünür. Kullan?m? Cc ile ayn?.
Yaln?z, maili gönderdiginiz, yani mailinizi alan ki?iler To: ve Cc:
alanlar?ndaki bilgileri görebilmelerine kar??n, Bcc: alan?ndaki
bilgileri, bcc ye yaz?larak bcc den gönderilen mail adreslerini
göremezler. Bcc k?sm?ndakiler ise birbirlerini göremezler ama mailin
kime gitti?ini (yani to k?sm?n?) ve kimlerin bu mailin gittiginden
bilgilendirildiklerini (yani Cc k?sm?n?) görürler.Merhaba grubum. Bu bilgilerin i?inize yarayaca??n? dü?ünüyorum. Bir
tavsiyede bulunup (email gönderece?iniz ki?ilerin adreslerinin
ba?kalar?n?n eline geçmemesi aç?s?ndan önemli) dilimin döndü?ü,
anlatabildi?im kadar?yla söylemek istedi?imi anlatay?m.

Size tan?mad???n?z insanlar yada kendi ?irketlerinin reklam?n? yapmak
için firmalar size mail gönderdi?inde "ya bu adamlar benim mail
adresimi nerden buluyor?" dedi?iniz olmad? m? hiç?". Hiç tan?mad???n?z
insanlardan mailler al?yor ve hatta msn davetleri al?yor musunuz. Evet,
bu olay çok oluyor. Me?er bak?n i?in asl? neymi?? Hadi okuyal?m
birlikte ve art?k daha dikkatli olal?m. Bu maili dikkatlice ve
anlayarak okuyun ve listenizdeki arkada?lar?n?zla da payla?arak onlar?
da bilgilendirin.

E?er Mailinizi 1 den fazla ki?iye ve gruba yollayacaksan?z Bcc yi
kullan?n. Diyelim ki bir mail haz?rlad?n ve bunu adres defterindeki
herkese göndereceksin. Mailini haz?rlad?ktan sonra, mailini
gönderece?in bütün email adreslerini to (kime) yerine Bcc k?sm?na yaz,
to (Kime) k?sm?na da kendi adresini yaz. Yani maili kendi kendine de
gönder. Böylece Bcc k?sm?na mailini yazd???n 1000 ki?i de olsa, 1000
ki?iye de ayn? anda maili gönderecek olsan, emailini alacak ki?ilerin
hiçbiri birbirini göremeyecek, sanki emaili sadece sizden (to, yani
"kime" k?sm?na da kendi emailini yazd???n için emailin sadece sizden
geliyor görürler.)kendilerine gelmi?, ba?ka kimseye gitmemi?
zannedecekler, yani mailinizin gitti?i di?er adresleri
göremeyeceklerdir. Bcc deki adreslerin hepsi to k?sm?n? görür ama
birbirini göremezler. Ama Bcc ye emailinizi göndereceginiz ki?ilerin
emaillerini yazd?ktan sonra isterseniz to k?sm?n? tamamen bo?
b?rakabilirsiniz, böylece Bcc k?sm?nda email adreslerini yazd???n
ki?iler (Ve Cc dekilerde dahil, e?er Cc ye de email adresi yazm??san)
Kime (to) k?sm?n? bo? görecek, sanki email hiç kimseye gitmemi? gibi
göreceklerdir ama bu mail bütün Cc ve Bcc ye yazd???n email adreslerine
gidecektir.

Mailinizi toplu yollayacaksan?z maili göndereceginiz adresleri mutlaka
Bcc ye yaz?n ki ba?kalar? (ornegin kötü niyetli ki?iler olabilir yada
mail adreslerini spam amaçl? kullanan ki?i yada ?irketler olabilir)
listenizdeki email adreslerini alamas?n ve arkada?lar?n?z bu durumdan,
yani sizin dikkat etmemeniz yüzünden zarar görmesin.

Ayr?ca ?u da önemli. Diyelim ki bir arkada??n?z size email gönderdi ve
bu emaili be?endiniz ve bu size arkada??n?zdan gelen emaili, kendi ki?i
listenizdeki email adresi bulunan kendi arkada?lar?n?za ileterek
onlarla da payla?mak istiyorsunuz. ?let dedikten sonra emailin içinde
bu emailin size kimden,hangi email adresinden geldi?i(size emaili
gönderen arkada??n?z?n emaili ve ayr?ca size emaili gönderen ki?i sizle
beraber ba?ka arkada?lar?na da emailini toplu olarak göndermi?se, maili
size gönderen arkada??n?z?n sizle beraber emaili di?er gönderdi?i di?er
bütün adresler) bellidir ve o emailleri de silerek gönderin ki, kar??
taraf emailin size kimden geldi?ini ve de size o maili gönderenin email
listesindeki arkada?lar?n? da göremesin.NOT 1:Bu bilgilerin dogrulu?unu kontrol etmek
isteyenler (olur ki bilgisayarda ya da internette yeni olabilecek
arkada?lar varsa) googleden From, Cc, Bcc, Subject olarak yaz?p
aratabilir ve do?rulu?unu gözleriyle görebilirler.Not 2: Bu emailimi yazarken emailimin ba??nda
"Anlat?rken de elimden geldi?i kadar en alt seviyede anlatmaya
çal??aca??m(bu maili bilgisayar? yeni ö?renen, ilk defa internette mail
atmaya haz?rlanan birinin bile anlayabilece?i kadar basit bir dille
anlatmaya çal??aca??m.) demi?tim. Bu yüzden genellikle kullan?lan mail
servislerine göre aç?klama yapay?m.Mynet kullan?c?lar? için aç?klama: Mynet kullan?c?lar? göndermek
istedikleri emaili haz?rlay?p göndermek için "adres defterimden ekle"
dediklerinde ç?kan kutudan bu emaili kime To, kime Cc ve kime Bcc ile
göndereceklerine karar verip (bu kutuda email listenizde kay?tl? olan
her arkada??n?z?n emailinin önünde To, Cc ve Bcc seceneklerini
i?aretleyebilece?iniz ufak kutucuklar var) ilgili kutuyu i?aretleyip
gönderebilirler.Hotmail. kullan?c?lar? için aç?klama: Hotmail kullan?c?lar? emaili
göndermeye haz?r olduklar?nda farenin imlecini önce Bcc de t?klas?nlar
(farenin imleci Bcc de görünüp kaybolsun) sonrada sa? taraftaki ki?i
listenizdeki göndermek istedi?iniz arkada?lar?n?z?n email adreslerine
t?klay?n, her t?klad???n?z adres Bcc ye gidecektir.Yahoo kullan?c?lar? için aç?klama: Yahoo email
kullan?c?lar? emailini yazarak haz?rlay?p göndermeye haz?r oldu?unda,
To k?sm?n?n hemen üzerinde görecekleri Add Cc-Add Bcc seçeneklerine
t?klayarak bunla ilgili aç?lan kutuya, gönderecekleri email adresini
girebilirler.Gmail kullan?c?lar? için aç?klama: Gmaili kullanan arkada?lar email yazmak için Compose (posta olu?tur) dediklerinde Cc ve Bcc yi çok kolay göreceklerdir.Outlook kullan?c?lar? için aç?klama: Outlooku
yeni yeni kullanmaya ba?layanlar için ufak bir bilgi vereyim. Outlook
ayar?n? ilk yap?p kullanmaya ba?lad???n?zda sanki outlookta Bcc yokmu?
gibi görünür. Yani posta olu?tur deyip aç?lan sayfada emailinizi
yaz?yorsunuz ama burada Bcc göremiyorsunuz. Bu durumda Görünüm
menüsünden "tüm üst bilgi" seçene?ini t?klay?n, böylece Bcc meydana
ç?kacakt?r.

_________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://cafekoxp.yetkinforum.com
 
E-mail Gönderimi Hakkında Bilmedikleriniz.
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Cafe Koxp :: Güvenlik :: Mail Yardım-
Buraya geçin: